רוצה לקבל היתר בניה?

היתר בנייה מוגדר בחוק התכנון והבנייה, תקנותיו ותקנים מחייבים נוספים. המדובר הלכה למעשה על אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה לביצוע עבודת של בניה ו/או הריסה או שינוי בשימוש במקרקעין.

ההיתר הנו מסמך עיקרי המכיל תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה אליו מצורף תשריט של הבקשה (גרמושקה) חתום על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ובצירוף מספר ההיתר.
 

מתי יש צורך בקבלת היתרים?

חוק התכנון והבניה קובע כי חובה לקבל היתר בניה תחול במקרים הבאים: שינוי בשימוש בנכס ביחס להיתר הקיים, הקמת או הריסת בניין.
 

הוספה או שינוי חיצוניים לבניין קיים (תוספות בניה, הוספת פרגולה, קירוי חניה, תוספת גדר) ביצוע שינוים פנימיים בקונסטרוקציה של המבנה (כגון בצנרת), הצבת מבנה זמני, העמדת מחסן, מכולות ומבנים ניידים (גם שלטים).

בנוסף נדרש היתר לצורך סימון, סלילה או סגירה של דרך, לביצוע חפירות ולהנחת תשתיות.

עורך הדין יוכל לסייע באמצעות שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מקצועיים כמו אדריכלים, שמאים, כלכלנים וכדומה.

משרדו של עורך דין יואב קומבליס מטפל במזה שנים ארוכות בקבלת היתרי בניה ללקוחות פרטיים, חברות עסקיות וקבלנים בכל רחבי הארץ.
 

למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות מול ועדות התכנון והבניה בפריסה ארצית וקשרים הדוקים ברשויות המקומיות והאזוריות ברחבי הארץ. אנו פועלים להשגת היתרים כאמור גם במקרים של חריגות בניה מסוגים שונים.

תהליך קבלת ההיתר הלכה למעשה

המדובר בתהליך מורכב של שלבים ופרוצדורות מנהליות אל מול הרשות על אגפיה השונים, אשר יכול להמשך גם חודשים ארוכים.
 

הגשת בקשה
 הבקשה תוגש על גבי טופס מתאים לרשות אליו היא מוגשת. ראשית על המבקש להוכיח את בעלות בנכס או בקרקע. על הבקשה צריכים להיות חתומים כל בעלי הזכויות.

חוקים מסויימים דורשים חתימות של  75% מבעלי הזכות או מבעלי שני שליש של הרכוש דוגמה נוספת, לצורך תוספת בנייה של ממ"ד נדרשות חתימותיהם של 60% מבעלי הזכויות.

בנוסף, חוק התכנון והבנייה מאפשר הגשת בקשה להיתר גם במקרה בו לא ניתנה הסכמת הרוב הדרוש, מתוך מטרה למנוע התנגדות של בעלי הזכויות הנובעות משיקולים פסולים.
 

הבקשה מוגשת לועדה המקומית לתכנון ובניה ובה מפורטים פרטי האחראי לביצוע והממונה על ביקורת אשר גם חתומים על הבקשה.

בבקשה יש לפרט באילו חומרי בניין יבוצע השינוי ויש לצרף תשריט של התוכנית של כל המפלסים, החזיתות והחתכים עליה חתומים המהנדס והאדריכל ולצרף מפת מדידה מעודכנת, מפת איתור וחישוב שטחים ובמקרים מסויימים גם מפה טופוגרפית.

במקרים בהם לא ניתנה הסכמה הנדרשת מבעלי הזכויות ובמקרים בהם מתבקשת הקלת בניה, על המבקש לשלוח בדואר רשום הודעה בדבר הגשת הבקשה לכל בעלי הזכויות במגרשים הגובלים ובנוסף לתלות שלט המודיע על הגשת הבקשה במיקום בולט בחזית הנכס אליו מתייחסת הבקשה, ולפרסם כי הוגשה בקשה בשלושה עיתונים בתפוצה ארצית.

לצורך קבלת ההיתר נדרשים אישורי גופים שונים. ביניהם אישור שירותי כיבוי והצלה, אישור חברת חשמל ואישור הג"א לממ"ד.

תשלום פיקדון
 

לאחר הגשת הבקשה להיתר, תעבור הבקשה בדיקה אדמיניסטרטיבית לוודא כי הבקשה והמסמכים הדרושים הוגשו כראוי. מהנדס הוועדה מעריך את גובה אגרת הבנייה עבור הבקשה שהוגשה ועל המבקש לשלם פקדון בסך 20% מהאגרה המשוערת.

בדיקת מהנדס
 

מהנדס בודק האם הבקשה תואמת את התוכניות החלות והאם הבקשה עומדת בדרישות החוק. רושם את המלצתו ומעביר את הבקשה לוועדה.

דיון בוועדה בבקשה להיתר

הוועדה המקומית תדון בבקשה ותחליט אם לאשר את הבקשה ולהעניק היתר בנייה או לדחות את הבקשה. באפשרות הוועדה להתנות את מתן היתר בשינוי התוכנית. 
התנגדויות
 

כל אדם הטוען כי התוכנית תפגע בו יכול להגיש התנגדויות לועדה המקומית לתכנון ובניה. ניתן להגיש התנגדות תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הגשת הבקשה והוועדה תידון בכל ההתנגדויות.

על החלטת הוועדה בהתנגדות, ניתן לערער בתוך 30 ימים לוועדת ערר.

תשלום אגרות והיטלים

לצורך קבלת ההיתר על המבקש לשלם אגרות בנייה, היטלים מקומיים בהתאם לרשות והיטל השבחה.

קבלת היתר או דחייתו והגשת ערר
 

במקרים שהוועדה דחתה את הבקשה להיתר בנייה, המבקש רשאי הגיש ערר לוועדת ערר. במקרה בו המבקש אינו מעוניין להגיש ערר יושב לו הפקדון ששילם.

זירוז וייעול ההליך - רק באמצעות עורך דין!
 

התהליך לקבלת היתר בניה אורך זמן ממושך ומורכב משלבים בירוקרטיים ומקצועיים. לצורך ייעול וזירוז ההליכים, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ובקיא בחוק התכנון והבניה ובמגעים הדרושים מול הרשויות.

עורך הדין יואב קומבליס הנו בעל ניסיון רב שנים בעבודה מול רשויות מקומיות, רשויות המקרקעין וועדות מקומיות לתכנון ובניה בכל רחבי הארץ.
 

אם הנך נדרש להשיג היתר בניה ו/או להגיש ערעור על סירוב הוועדה להענקת היתר כאמור, פנה עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי אישי ובמידת הצורך, נשמח לסייע לך בהליך - לזרז ולייעל אותו.
 
רוצה לקבל היתר בניה?
 

היתר בנייה מוגדר בחוק התכנון והבנייה, תקנותיו ותקנים מחייבים נוספים. המדובר הלכה למעשה על אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה לביצוע עבודת של בניה ו/או הריסה או שינוי בשימוש במקרקעין.

ההיתר הנו מסמך עיקרי המכיל תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה אליו מצורף תשריט של הבקשה (גרמושקה) חתום על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ובצירוף מספר ההיתר.

מתי יש צורך בקבלת היתרים?

חוק התכנון והבניה קובע כי חובה לקבל היתר בניה תחול במקרים הבאים: שינוי בשימוש בנכס ביחס להיתר הקיים, הקמת או הריסת בניין.

הוספה או שינוי חיצוניים לבניין קיים (תוספות בניה, הוספת פרגולה, קירוי חניה, תוספת גדר) ביצוע שינוים פנימיים בקונסטרוקציה של המבנה (כגון בצנרת), הצבת מבנה זמני, העמדת מחסן, מכולות ומבנים ניידים (גם שלטים).

בנוסף נדרש היתר לצורך סימון, סלילה או סגירה של דרך, לביצוע חפירות ולהנחת תשתיות.

עורך הדין יוכל לסייע באמצעות שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מקצועיים כמו אדריכלים, שמאים, כלכלנים וכדומה.

משרדו של עורך דין יואב קומבליס מטפל במזה שנים ארוכות בקבלת היתרי בניה ללקוחות פרטיים, חברות עסקיות וקבלנים בכל רחבי הארץ.

למשרדנו ניסיון רב בהתנהלות מול ועדות התכנון והבניה בפריסה ארצית וקשרים הדוקים ברשויות המקומיות והאזוריות ברחבי הארץ. אנו פועלים להשגת היתרים כאמור גם במקרים של חריגות בניה מסוגים שונים.

תהליך קבלת ההיתר הלכה למעשה

המדובר בתהליך מורכב של שלבים ופרוצדורות מנהליות אל מול הרשות על אגפיה השונים, אשר יכול להמשך גם חודשים ארוכים.

הגשת בקשה

הבקשה תוגש על גבי טופס מתאים לרשות אליו היא מוגשת. ראשית על המבקש להוכיח את בעלות בנכס או בקרקע. על הבקשה צריכים להיות חתומים כל בעלי הזכויות.

חוקים מסויימים דורשים חתימות של  75% מבעלי הזכות או מבעלי שני שליש של הרכוש דוגמה נוספת, לצורך תוספת בנייה של ממ"ד נדרשות חתימותיהם של 60% מבעלי הזכויות.

בנוסף, חוק התכנון והבנייה מאפשר הגשת בקשה להיתר גם במקרה בו לא ניתנה הסכמת הרוב הדרוש, מתוך מטרה למנוע התנגדות של בעלי הזכויות הנובעות משיקולים פסולים.

הבקשה מוגשת לועדה המקומית לתכנון ובניה ובה מפורטים פרטי האחראי לביצוע והממונה על ביקורת אשר גם חתומים על הבקשה.

בבקשה יש לפרט באילו חומרי בניין יבוצע השינוי ויש לצרף תשריט של התוכנית של כל המפלסים, החזיתות והחתכים עליה חתומים המהנדס והאדריכל ולצרף מפת מדידה מעודכנת, מפת איתור וחישוב שטחים ובמקרים מסויימים גם מפה טופוגרפית.

במקרים בהם לא ניתנה הסכמה הנדרשת מבעלי הזכויות ובמקרים בהם מתבקשת הקלת בניה, על המבקש לשלוח בדואר רשום הודעה בדבר הגשת הבקשה לכל בעלי הזכויות במגרשים הגובלים ובנוסף לתלות שלט המודיע על הגשת הבקשה במיקום בולט בחזית הנכס אליו מתייחסת הבקשה, ולפרסם כי הוגשה בקשה בשלושה עיתונים בתפוצה ארצית.

לצורך קבלת ההיתר נדרשים אישורי גופים שונים. ביניהם אישור שירותי כיבוי והצלה, אישור חברת חשמל ואישור הג"א לממ"ד.

תשלום פיקדון
 

לאחר הגשת הבקשה להיתר, תעבור הבקשה בדיקה אדמיניסטרטיבית לוודא כי הבקשה והמסמכים הדרושים הוגשו כראוי. מהנדס הוועדה מעריך את גובה אגרת הבנייה עבור הבקשה שהוגשה ועל המבקש לשלם פקדון בסך 20% מהאגרה המשוערת.

בדיקת מהנדס

מהנדס בודק האם הבקשה תואמת את התוכניות החלות והאם הבקשה עומדת בדרישות החוק. רושם את המלצתו ומעביר את הבקשה לוועדה.

דיון בוועדה בבקשה להיתר.

הוועדה המקומית תדון בבקשה ותחליט אם לאשר את הבקשה ולהעניק היתר בנייה או לדחות את הבקשה. באפשרות הוועדה להתנות את מתן היתר בשינוי התוכנית.
 

התנגדויות
 

כל אדם הטוען כי התוכנית תפגע בו יכול להגיש התנגדויות לועדה המקומית לתכנון ובניה. ניתן להגיש התנגדות תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הגשת הבקשה והוועדה תידון בכל ההתנגדויות.

על החלטת הוועדה בהתנגדות, ניתן לערער בתוך 30 ימים לוועדת ערר.

תשלום אגרות והיטלים.

לצורך קבלת ההיתר על המבקש לשלם אגרות בנייה, היטלים מקומיים בהתאם לרשות והיטל השבחה.

קבלת היתר או דחייתו והגשת ערר

במקרים שהוועדה דחתה את הבקשה להיתר בנייה, המבקש רשאי הגיש ערר לוועדת ערר. במקרה בו המבקש אינו מעוניין להגיש ערר יושב לו הפקדון ששילם.

זירוז וייעול ההליך - רק באמצעות עורך דין!
 

התהליך לקבלת היתר בניה אורך זמן ממושך ומורכב משלבים בירוקרטיים ומקצועיים. לצורך ייעול וזירוז ההליכים, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ובקיא בחוק התכנון והבניה ובמגעים הדרושים מול הרשויות.

עורך הדין יואב קומבליס הנו בעל ניסיון רב שנים בעבודה מול רשויות מקומיות, רשויות המקרקעין וועדות מקומיות לתכנון ובניה בכל רחבי הארץ.
 

אם הנך נדרש להשיג היתר בניה ו/או להגיש ערעור על סירוב הוועדה להענקת היתר כאמור, פנה עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי אישי ובמידת הצורך, נשמח לסייע לך בהליך - לזרז ולייעל אותו.

משרדנו עומד לרשותכם, ניתן לפנות בכל עניין רלוונטי בטלפון: 054-3199015